Economisch denken in beweging

De valse belofte van Etzioni's socio-economie

Kamminga, Menno R.

In 2008 besteedde het tijdschrift Socio-Economic Review ruime aandacht aan de twintigste verjaardag van Amitai Etzioni's The Moral Dimension: Toward a New Economics. De invloedrijke socioloog Etzioni bekritiseert in dit veelbediscussieerde boek het neoklassieke paradigma dat de economische theorievorming domineert. Hij propageert een alternatieve, volgens hem productievere theorie, de socio-economie, die op een Ik&Wij-paradigma berust en de invloed van de morele dimensie benadrukt. Dit artikel betoogt dat Etzioni's socio-economie haar pretentie niet kan waarmaken een passender verklaring voor het economisch leven te bieden dan het neoclassicisme. Zowel de verklarende kracht als de morele grondslag van de socio-economie door Etzioni krachtig beklemtoond schiet tekort. De socio-economie berust op een twijfelachtige communitaristische visie op samenleving en beleid.