Nederlands landschap met molen
Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Tinbergen en de Nobelprijzen voor internationale handel

Steven Brakman, Harry Garretsen en Tristan Kohl

pagina 1-7

Samenvatting | Artikel PDF

Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Marktfalen: asymmetrische informatie, zoekfricties en marktmacht

Pieter Gautier

pagina 1-8

Samenvatting | Artikel PDF

Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Algemeen Evenwichtstheorie en de Nobelprijs

P. Jean-Jacques Herings

pagina 1-11

Samenvatting | Artikel PDF

Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Nobelprijzen voor de speltheorie

Eric van Damme

pagina 1-15

Samenvatting | Artikel PDF

Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Mechanism design: De econoom als ingenieur

Sander Onderstal

pagina 1-8

Samenvatting | Artikel PDF

Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

De gedragseconomie is groot geworden

Arthur Schram en Joël van der Weele

pagina 1-10

Samenvatting | Artikel PDF

Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Vijftig jaar Nobelprijs Economie: de Macromodellen van Tinbergen en het monetaire gezichtspunt

Martin Fase

pagina 1-11

Samenvatting | Artikel PDF

Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Een kleine geschiedenis van de theorie van kosten-batenanalyse

Maarten van ‘t Riet

pagina 1-12

Samenvatting | Artikel PDF

Foto van een Nobelmedaille (copyright Shutterstock.com / superjoseph)

Bedrijfseconomie, financieringsleer en Nobelprijzen

Arnoud Boot

pagina 1-8

Samenvatting | Artikel PDF

Hand die een andere hand vasthoudt.

Hand in hand: op zoek naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen in de gezondheidszorg

Marco Varkevisser

pagina 1-14

Samenvatting | Artikel PDF

Pagina's